Tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)

Inhoud

Als je een bescheiden inkomen hebt en je verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

Je komt alleen in aanmerking als je verhuisd bent:

  • Je bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
  • Je bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
  • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Meer info

www.vlaanderen.be/tegemoetkoming-in-de-huurprijs-de-vlaamse-huursubsidie

Naar top