Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

Inhoud

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Die wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd. Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen. Het sociaal tarief is geen vast tarief. Het is een zeer voordelig tarief tegenover de gewone tarieven.

Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’. Wie beschermde afnemer is, heeft ook nog recht op andere voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Meer info

Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kan je zelf nagaan of je in aanmerking komt voor het sociaal tarief. Je kan verder ook nagaan of je het sociaal tarief automatisch krijgt, voor welk contract en hoe lang. De databank krijgt elke 3 maanden een update.

Naar top