Protocol voor gemengde inbreuken

Publicatiedatum: 01 jan 2017

Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de kleine criminaliteit, bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te pakken.

Hieronder vallen lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, illegaal graffiti spuiten, wildplakken …

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd, is een protocol afgesloten met het Parket, gepubliceerd op 1 januari 2017. Voorbeelden: beschadigingen van andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai …


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact