Recht op een verwarmingstoelage?

Publicatiedatum: 22 jan 2021

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Indien je behoort tot één van de volgende categorieën, kom je in aanmerking voor de verwarmingstoelage.

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
  • Categorie 2: personen met een laag inkomen: een bruto belastbaar gezinsinkomen van max. 19 566,25 euro, verhoogd met 3 662,24 per persoon ten laste
  • Categorie 3: personen met een schuldenoverlast:
    • Er werd ten aanzien van mij een beschikking van toelaatbaarheid uitgesproken in het kader van een collectieve schuldenregeling.
    • Er loopt ten aanzien van mij een procedure van schuldbemiddeling overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet.

Kom jij in aanmerking voor een toelage? Je kan de federale verwarmingstoelage een heel kalenderjaar lang aanvragen, maar je moet je aanvraag wel doen binnen een termijn van 60 dagen na de levering. De aanvraag doe je bij het Loket Sociale Dienst via het nummer 014 50 21 81 of via sociale.dienst@herenthout.be.

Het bedrag dat wordt toegekend is afhankelijk van de prijs per liter die je hebt betaald. Je kan maximum voor 1500 liter per jaar een tussenkomst krijgen.

De gedetailleerde voorwaarden en informatie kan je terugvinden op www.verwarmingsfonds.be of je kan bellen naar het gratis nummer 0800 90 929.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact