Rioleringsnet

Inhoud

De gemeenteraad heeft beslist het beheer en het onderhoud van het afval- en hemelwater over te dragen aan Pidpa-Hidrorio. Hierdoor draagt Pidpa-Hidrorio de verantwoordelijkheid voor de integrale waterketen.

Zij staan bijgevolg niet enkel meer in voor het leveren van zuiver water maar ook voor het inzamelen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater, zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak.

Door deze beheersovereenkomst staat de technische dienst niet langer meer in voor onder andere het onderhoud en ruimen van de rioolkolken en de huisaansluitingen op het rioleringsnet. Dit is de taak van Pidpa-Hidrorio.

Pidpa-Hidrorio staat ook in voor:

  • het onderhoud, de uitbouw en de vernieuwing van het gehele gemeentelijke rioleringsnet;
  • het aanleggen, exploiteren en onderhouden van KWZI’s (kleinschalige waterzuiveringsinstallaties), pompstations …
  • het beheer van de gemeentelijke grachten die deel uitmaken van het afvoerstelsel voor hemelwater in de waterketen.
Naar top