Seniorenraad

Inhoud

De Seniorenraad is een waardevolle schakel tussen onze senioren en het gemeentebestuur. Deze adviesraad zet zich in voor de belangen van onze oudere inwoners en biedt waardevol advies aan het gemeentebestuur om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren. De focus ligt op het creëren van een inclusieve omgeving en het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de behoeften van onze seniorengemeenschap.

De Seniorenraad komt minimaal vier keer per jaar samen om belangrijke kwesties te bespreken die relevant zijn voor onze oudere inwoners. Door regelmatig te vergaderen, streven we ernaar om een actueel inzicht te krijgen in de uitdagingen en behoeften van senioren in onze gemeente. Deze bijeenkomsten bieden ook een platform voor open discussie en het delen van ideeën.

Ook jouw betrokkenheid en input zijn van onschatbare waarde voor het bevorderen van het welzijn van onze seniorengemeenschap. Samen werken we aan een gemeente waarin alle inwoners, ongeacht hun leeftijd, volledig tot hun recht komen.

Contactpersoon: Dorien Van Looy – huis.driane@herenthout.be

Verslagen kan je altijd opvragen via de contactpersoon.

Naar top