Snoeihout gratis op het recyclagepark

Publicatiedatum: 22 nov 2021

Sinds 2021 kan je snoeihout gratis aanleveren op het recyclagepark. Maar wat verstaan we onder snoeihout?

  • Houtige takken van loof- en naaldbomen; struiken en heesters zonder kluit (met of zonder bladeren)
  • Snoeihout heeft een minimale dikte van 1 cm aan het snijvlak en een maximale diameter van 20 cm.
  • De takken mogen niet langer zijn dan 2 m.

Waarom moet het snoeihout van naaldbomen apart aangeleverd worden?

De verwerking van snoeihout van naaldbomen is verschillend van het snoeihout van loofbomen. Snoeihout van naaldbomen wordt gecomposteerd in een professionele composteringsinstallatie om verspreiding van bepaalde plagen zoals de ‘letterzetter’, een kever die leeft op de schors van de bomen, te voorkomen. Daarom moet je deze houtsoorten apart aanleveren en wordt het verwerkt samen met het gemengd tuinafval.

Wat is geen snoeihout?

Bladeren, klimop, buxus, haagscheersel of siergrassen vallen niet onder de definitie van snoeihout en moet je bij het (betalende) gemengd tuinafval lossen.

Breng je snoeihout en gemengd tuinafval daarom altijd gescheiden naar het recyclagepark, zo verlies je zelf ook niet teveel tijd met het lossen. Ook voor de recyclageparkwachter is het dan gemakkelijker om de juiste afrekening te maken. Wordt het snoeihout en gemengd tuinafval niet gescheiden aangeleverd, wordt dit aangerekend als gemengd tuinafval.

Wat hoort waar en is het gratis of betalend?

Snoeihout van loofbomen (eik, beuk, berk, plataan…)

  • minimale dikte van 1 cm aan het snijvlak en maximale diameter van 20 cm
  • maximale lengte van 2 m
gratis bij snoeihout
Snoeihout van naaldbomen (conifeer, spar, den, larix…)

  • minimale dikte van 1 cm aan het snijvlak en maximale diameter van 20 cm
gratis bij gemengd tuinafval
  • bladeren en boomvruchten
gratis bij gemengd tuinafval
  • haagscheersel
  • klimop, buxus, riet, bamboe
  • siergrassen
betalend bij gemengd tuinafval

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact