Sociaal tarief voor elektriciteit? Dan krijg je 80 euro

Publicatiedatum: 07 jan 2022

Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben huishoudens met een laag inkomen nood aan financiële steun. Daarom krijgen burgers die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief voor elektriciteit een eenmalig forfait van 80 euro. Daarnaast wordt het tijdelijke recht op het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming verlengd tot en met 31 maart 2022.

Wie heeft er recht op?

Het forfait geldt voor iedereen die op 30 september 2021 genoot van het sociaal tarief voor elektriciteit. En dat zowel voor energieklanten die het sociaal tarief genoten via de automatische toepassing, als voor energieklanten die zelf het sociaal tarief aanvroegen via een papieren attest.

Hoe krijg je het forfait?

Je krijgt het bedrag rechtstreeks en automatisch van de leverancier die je van elektriciteit voorzag op 30 september 2021. Je hoeft dus geen aanvraag in te dienen. Beschikt jouw leverancier over je rekeningnummer, dan moet je zelfs helemaal niets doen. Als jouw leverancier die informatie niet heeft, vraagt hij die op via het gebruikelijke communicatiekanaal (per post of per e-mail). Het is dus aangeraden om te controleren of jouw energieleverancier beschikt over jouw correcte bankgegevens.

Je wordt daarover ten laatste op 31 januari 2022 geïnformeerd door jouw energieleverancier en het bedrag moet ten laatste 12 werkdagen nadien uitbetaald worden.

Meer info: website FOD Economie


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact