Sociale correctie op je afvalfactuur voor medische problemen: nog tot 1 oktober

Publicatiedatum: 16 sep 2022

Inwoners met medische problemen zoals nierdialyse- of , stomapatiënten, mensen met incontinentie of andere problemen die heel wat extra afval veroorzaken, hebben recht op de sociale correctie op hun diftarfactuur.

De toelage heeft de waarde van 150 kg restafval. Met het huidige tarief betekent dit een jaarlijkse verhoging van het diftarsaldo met 36 euro.

Herenthoutenaren die voor de sociale correctie in aanmerking komen, brengen een attest van hun arts binnen dat bevestigt dat hun medische toestand extra veel afval veroorzaakt. Als het attest vermeldt dat het medisch probleem blijvend is, dan moet je dit attest slechts één keer binnenbrengen, zo niet jaarlijks.

Het medisch attest bezorg je voor 1 oktober van het jaar waarin je de sociale correctie wenst aan de milieudienst. Dit kan per post (t.a.v. Milieudienst, Bouwelse Steenweg 8), in gescand per mail (milieudienst@herenthout.be) of je stopt het in een gesloten omslag in de brievenbus van het gemeentehuis.

De uitbetaling gebeurt eind oktober. Wie recht heeft op een sociale correctie, ontvangt hierover een brief met vermelding van het bedrag en de periode dat het bedrag aan je diftarrekening wordt toegevoegd.

Meer info bij de milieudienst, T 014 50 21 21 of milieudienst@herenthout.be.


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact