Sociale correcties zijn toegevoegd aan de diftarsaldo’s

Publicatiedatum: 21 nov 2016

Bij gezinnen die recht hebben op de sociale correctie op hun diftarfactuur, werd begin november het saldo van diftar verhoogd met de toegekende subsdie. Zij ontvangen hierover nog een brief.

De sociale correctie wordt toegekend aan gezinnen met kinderen onder de drie jaar (op 1 januari) en aan mensen met medische problemen, met name nierdialyse-, stomapatiënten en mensen met incontinentie.

Voor jonge kindjes werd dit automatisch geregeld. We keken in het  bevolkingsregister welke gezinnen er kindjes hebben die op 1 januari 2016 nog geen drie jaar waren. Het saldo van deze gezinnen wordt verhoogd met 18,75 euro per kindje jonger dan 3 jaar. Bij gezinnen met medische problemen die een attest van de dokter binnenbrachten, neemt het saldo toe met 31,25 euro.

De gezinnen krijgen geen geld teruggestort. Het bedrag wordt toegevoegd aan het diftarsaldo. Je betaalt namelijk jaarlijks vooraf een rekening voor het ophalen van je afval aan huis. Dit bedrag vermindert telkens met de huur van je afvalbakken en het aantal kg afval dat je meegeeft. Dankzij de sociale correctie heb je een groter saldo, waardoor je minder snel een nieuwe diftarrekening zal ontvangen. Of je bedrag werd gestort, kan je controleren via www.mijndiftar.be bij ‘Saldo en verrichtingen’.

Met vragen kan je ook terecht op de milieudienst op T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact