Sportraad

Inhoud

De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur over sportgerelateerde zaken, met als doel sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De bijeenkomsten van de sportraad zijn onderverdeeld in bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen. De raad van bestuur komt ongeveer een keer per twee maanden samen. Daarnaast worden er een tweetal algemene vergaderingen georganiseerd op jaarbasis.

Het bestuur bestaat uit zes vertegenwoordigers van sportclubs, de voorzitter, en een onafhankelijk lid. Daarnaast zijn zowel de schepen van sport als de sportdeskundige steeds aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

De bestuursleden zijn ook lid van de algemene vergadering, samen met de vertegenwoordigers van de andere aangesloten sportclubs, sportleerkrachten van de Herenthoutse scholen en vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen van Herenthout.

Contactpersoon: Axel Geukens - sport@herenthout.be

Verslagen kan je altijd opvragen via de contactpersoon.

Naar top