Stemmen als EU-burger in België

Publicatiedatum: 10 jan 2019

Ben je een EU-burger in België? Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement. Die dag worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten en de Europese Unie.

Als je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in ons land deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van je gemeente doe je ten laatste op 28 februari 2019.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  3. Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezing;
  4. Over stemrecht beschikken;
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Meer info? https://europeanelections.belgium.be/


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact