Storm en rukwinden erkend als algemene ramp

Publicatiedatum: 14 jan 2020

De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als algemene ramp erkend. Herenthout is één van deze erkende gemeenten.

Getroffenen die schade hebben geleden in één of meerdere erkende gemeenten of steden kunnen een aanvraag tot financiële tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds indienen tot en met 31 maart 2020. Dit doe je bij voorkeur digitaal via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.

In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking. Wie schade geleden heeft doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.

Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:

 • goederen die geen eenvoudig risico vormen;
 • goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
  • de niet-binnengehaalde oogsten;
  • de levende veestapel buiten het gebouw;
  • de bodem;
  • de teelten;
  • de bosaanplantingen;
 • goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);
 • openbare domeingoederen.

Meer info

Vlaams Rampenfonds
T 02 553 50 10
rampenfonds@vlaanderen.be
overheid.vlaanderen.be/rampenfonds


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact