Subsidie vergroening particuliere tuinen

Wie zijn tuin wil vergroenen, krijgt een subsidie voor de aankoop van inheemse en streekeigen bomen en struiken. Dit zijn bomen en struiken die van nature in onze regio voorkomen of die een lange traditie kennen in onze regio.

De subsidie is bedoeld voor particulieren die eigenaar of gebruiker zijn van een perceel gelegen binnen onze gemeente. De struikvormige aanplantingen (bosplantsoen en heesters) hebben een minimale afmeting van 40 cm hoogte. Voor aanplantingen met hoogstammige bomen en fruitbomen is een minimale stamomtrek van 8 cm vereist.

De subsidie bedraagt 100 % van de aankoopprijs inclusief BTW voor de aankoop van bomen en struiken, met een maximum van 200,00 euro. Deze aankoop bewijs je met een factuur die duidelijk de betreffende plantsoort van aankoop vermeldt.

Elk huishouden heeft één keer per jaar recht op deze subsidie.

Dit subsidiereglement is de opvolger van het ‘subsidiereglement voor het aanplanten van lijnvorige elementen’ dat al sinds 2004 bestaat. Dit reglement was enkel bedoeld voor houtkanten of bomenrijen die een perceel afbakenen. Het nieuwe reglement geldt voor alle inheemse bomen en struiken in de tuin.

Inheems en streekeigen

De bomen en struiken die worden verkocht tijdens de actie Behaag De Kempen (deze actie loopt in het najaar) komen in aanmerking voor deze subsidie. Je vindt meer informatie over deze actie en de beschikbare bomen en struiken op Behaag onze Kempen.

Je kan ook inspiratie opdoen via de websites www.plantvanhier.be en www.ecopedia.be/ontdek-onze-inheemse-boomsoorten

Naar top