Talenticap: ondersteuning van ondernemers met een handicap

Publicatiedatum: 14 nov 2017

Het starten van een zaak is niet het eerste waar personen met een handicap aan denken als broodwinning. Nochtans kan het. Zeker in deze digitale tijden is het gemakkelijker geworden om ondernemer te worden. Een bureau, een PC en een internetaansluiting volstaan om zelf van thuis uit zaken te doen. Dat schept heel wat kansen voor mensen met een arbeidshandicap of een chronische ziekte. Meer en betere ondernemerskansen geven aan mensen met een handicap of een chronische ziekte is het doel van Talenticap.

Talenticap richt zich tot:

 • personen met een handicap of chronische ziekte die al ondernemer zijn en steun zoeken om moeilijkheden te overwinnen en hun zaak verder te zetten;
 • ondernemers die met een handicap of chronische ziekte geconfronteerd worden;
 • mensen die overwegen om als ondernemer aan de slag te gaan en starters met een handicap of chronische ziekte die op zoek zijn naar informatie, advies en voorbeeldfiguren;
 • diensten, verenigingen, revalidatiecentra en iedereen die meer informatie wil over ondernemen met een arbeidshandicap.

Wat doet Talenticap concreet?

Talenticap is actief op verschillende vlakken. Steeds met dezelfde bedoeling: meer kansen geven aan huidige en toekomstige ondernemers met een handicap of een chronische ziekte.

Een greep uit het aanbod:

 • een informatiepunt voor het beantwoorden van vragen over arbeidshandicap/ziekte en ondernemen;
 • individueel advies;
 • informatiebijeenkomsten en voordrachten over ondernemen met een arbeidshandicap of een ernstige ziekte;
 • sensibiliseren over de mogelijkheden van het ondernemen met een arbeidshandicap;
 • een informatiedag over geschikte dagdagelijkse assistentie voor ondernemers met een arbeidshandicap. We bekijken de situatie thuis en op de werkvloer;
 • een online tool die, naargelang de specifieke situatie waarin u zich bevindt, aangeeft op welke steunmaatregelen u recht heeft.

Talenticap is …

 • ondernemen stimuleren bij mensen met een handicap of een chronische ziekte;
 • huidige en toekomstige ondernemers met een handicap of chronische ziekte ondersteunen en adviseren;
 • informatie geven over steunmaatregelen waarop ondernemers met een handicap of een chronische ziekte een beroep kunnen doen;
 • ondernemers met een beperking of een chronische ziekte samenbrengen en ervaringen laten delen;
 • werken rond assistentie op de werkvloer voor ondernemers met een handicap of chronische ziekte;
 • rolmodellen aanbrengen en vooroordelen doorprikken.

Talenticap is een project van ondernemersorganisaties NSZ en HAZO in samenwerking met ALIN, bijstandsorganisatie voor VAPH-assistentie.

Meer informatie op www.talenticap.be


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact