Tegeltuin

Inhoud

Een tegeltuintje kan gemaakt worden door enkele voetpadtegels die tegen de huisgevel liggen, weg te nemen, zodat er ruimte ontstaat om groen aan te planten. De tuin is gemakkelijk te installeren, neemt weinig plaats in en vereist weinig onderhoud. Bovendien vormt ze een meerwaarde voor de buurt.

Plantenkeuze

Een goede plantenkeuze is zeer belangrijk. Stem je keuze af op de ruimte die de plant heeft om te groeien, je eigen onderhoudswensen en de tijd dat de zon op je gevel staat.

Heel wat gemeenten en organisaties hebben reeds de nodige informatie verzameld en een mooi overzicht gemaakt van mogelijke planten en hun eigenschappen. Je kan dit overzicht opvragen bij de milieudienst.

Voorwaarden

Een tegeltuintje moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Breedte: het voetpad moet voldoende breed zijn, zodat na inname van het gedeelte voor een tegeltuin, het voetpad nog minstens een normale doorgang van 1,20 m toelaat (boordstenen inbegrepen). Boven 2,10 meter mogen ze wat meer uitwaaien.
  • Lengte: het tegeltuintje mag maximaal de helft van de gevelbreedte innemen.
  • Het tegeltuintje moet op minimaal 50 cm van de aanpalende woning of scheidingslijn liggen.
  • Er mogen geen giftige of gedoornde planten worden gebruikt.
  • De weggenomen tegels moeten worden bewaard door de eigenaar, zodat bij het eventueel verdwijnen van de tegeltuin het voetpad in zijn oorspronkelijk staat kan worden hersteld.
  • De aanvrager moet de eigenaar zijn van de woning waar de tegeltuin wordt aangelegd of moet de goedkeuring hebben van de eigenaar van de woning.
  • De aanvrager duidt de ligging van nutsaansluitingen aan.

Procedure

Je kan een aanvraag indienen via het online formulier onderaan.

Na goedkeuring zal de technische dienst de nodige werken aan het openbaar domein uitvoeren. Het aanplanten en onderhouden gebeurt door de eigenaar op eigen kosten. Niet onderhouden of niet correct aangelegde tegeltuintjes worden verwijderd om burgers te stimuleren hun tuintje te blijven onderhouden.

Reglementen gemeente

Digitaal loket

Naar top