Tenlasteneming

Inhoud

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de onkosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten. Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengengebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dit mag een andere persoon zijn dan diegene die de buitenlander uitnodigt.

Er zijn verschillende soorten verbintenissen:

  • Bijlage 3 bis – voor vreemdelingen die voor een kort verblijf naar België komen bijvoorbeeld op familie- of vriendenbezoek
  • Bijlage 32 – voor studenten die langer dan drie maanden blijven

Voorwaarden

Als garant moet je:

  • Ofwel Belg zijn
  • Ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België
  • Persoonlijk aanbieden om de tenlasteneming te ondertekenen

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • De gegevens van de persoon of personen waarvoor je je garant stelt
Naar top