Ter inzage: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2028

Publicatiedatum: 14 okt 2021

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Het Team Mer (Milieueffectenrapportage) verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28 september 2021.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Het dossier met alle nuttige inlichtingen kan je op afspraak inkijken op het gemeentehuis bij het departement omgeving: alle werkdagen van 18 oktober 2021 t.e.m. 16 november 2021.

De terinzagelegging kan je gedurende deze periode ook via de volgende kanalen raadplegen:

Je kan tot en met 16 november 2021 opmerkingen doorsturen:

 • online via het digitale inspraakformulier dat je terugvindt op de website van het Team Mer (via een digitaal inspraakformulier)
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB’ in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Voor meer info over de milieueffectrapportage surf je naar www.mervlaanderen.be of bel naar het gratis nummer 1700.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact