Terinzagelegging van de kennisgeving/het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Publicatiedatum: 22 jul 2021

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hoger vermeld onderwerp, ligt na afspraak ter inzage op het gemeentehuis, departement omgeving: alle werkdagen van 30 juli 2021 t.e.m. 29 augustus 2021.

De volledig verklaarde kennisgeving kan gedurende deze periode tegelijkertijd via de volgende kanalen worden geraadpleegd:

Je kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Online via het digitale inspraakformulier dat je terugvindt op de website van het Team Mer
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Voor meer info over de milieueffectrapportage surf je naar www.mervlaanderen.be of bel je naar het gratis nummer 1700.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact