Tewerkstelling

Inhoud

  • aanspreekpunt voor alle vragen rond tewerkstelling
  • mensen begeleiden in het zoeken naar werk, eventueel via een gepaste opleiding
  • eventueel mensen zelf tewerkstellen via tewerkstellingsprogramma’s

Dit via een samenwerking tussen de sociale dienst, de Intergemeentelijke Dienst Tewerkstelling en het Wijk-werken.

Voor het wijk-werken is er elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur een zitdag op het OCMW, enkel op afspraak via T 014 50 21 81 of sociale.dienst@herenthout.be.

Procedure

Na doorverwijzing door de maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Naar top