Tewerkstelling

Inhoud

  • aanspreekpunt voor alle vragen rond tewerkstelling
  • mensen begeleiden in het zoeken naar werk, eventueel via een gepaste opleiding
  • eventueel mensen zelf tewerkstellen via tewerkstellingsprogramma’s

Dit via een samenwerking tussen de sociale dienst, de Intergemeentelijke Dienst Tewerkstelling en het Wijk-werken.

Procedure

Na doorverwijzing door de maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Naar top