Tien bouwgronden te koop Meulenveld

Publicatiedatum: 15 sep 2021

Ben je van plan om te bouwen en liefst in Herenthout? Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je kandidaat stellen vanaf 15 september tot 31 oktober via het formulier op de website of op het gemeentehuis.

In samenwerking met Kleine Landeigendom Zuiderkempen realiseert de gemeente een grote verkaveling op het voormalige voetbalterrein van KFC Herenthout, in totaal 55 kavels voor ééngezinswoningen. 25 percelen in Sportstraat en Cardijnlaan werden reeds verkocht. Nu worden tien percelen te koop aangeboden die gelegen zijn te Meulenveld.

Toewijzingsreglement

De gronden worden verkocht via een toewijzingsreglement, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Aan de kandidaat-kopers worden punten toegekend overeenkomstig enkele criteria. Je mag al eigenaar zijn van een eigendom (woning of bouwgrond).

Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je tussen 15 september en 31 oktober 2021 kandidaat stellen via de website of door het inschrijvingsformulier met bijlagen af te geven op het gemeentehuis. Na afloop van de inschrijvingsperiode worden aan elke kandidaat punten toegekend op basis van je verbondenheid met Herenthout, je leeftijd, kinderlast … Wie het eerst gerangschikt wordt, mag als eerste een lot kiezen.

Indien meerdere personen hetzelfde aantal punten behalen, wordt de volgorde bepaald door loting. De inschrijvers worden uitgenodigd voor de bekendmaking van de uitslag die doorgaat op maandag 22 november om 18.00 uur in de gemeentelijke feestzaal. Bij deze gelegenheid kies je een lot en onderteken je een aankoopbelofte.

Prijs

De prijs van de bouwgronden werd vooraf vastgesteld. Deze bestaat uit de schattingsprijs, vermeerderd met een deelname in de kosten van onder meer de aanleg van de nutsvoorzieningen. Ook de kosten van de akte zijn ten laste van de koper. Deze worden rechtstreeks met de notaris afgerekend en zijn niet vervat in de koopprijs.

De loten 40 – 45 en 47 – 50 worden verkocht.

Lot Oppervlakte (m²) Prijs (€)
40 396 96.370
41 396 96.370
42 396 96.370
43 396 96.370
44 504 121.750
45 531 128.095
47 378 92.140
48 378 92.140
49 378 92.140
50 378 92.140

 

De exacte locatie van elk lot vind je op het verkavelingsplan.

Bouw- en woonverplichting

Wie een perceel aankoopt, is verplicht de ruwbouw van de woning binnen de 7 jaar na het ondertekenen van de aankoopakte te voltooien. De woning moet binnen de 8 jaar bewoond zijn en gedurende een ononderbroken termijn van 10 jaar bewoond blijven door de eigenaar. Aan het niet naleven van deze verplichtingen zijn sancties verbonden.

Inschrijven:

Inschrijven kan tussen 15 september en 31 oktober:

  • via het online formulier en met overschrijving van het inschrijvingsgeld van €25,00 op rekeningnummer BE35 0910 0008 8137 met mededeling: ‘Jouw naam + Inschrijving Meulenveld’.
  • door afgifte van het ingevulde inschrijvingsformulier aan het onthaal van het gemeentehuis, voorzien van de nodige bijlagen. Het inschrijvingsgeld kan je aan het onthaal elektronisch betalen of je kan het overschrijven op rekeningnummer BE35 0910 0008 8137 met mededeling: ‘Jouw naam + Inschrijving Meulenveld’.

Meer info:

Hier kan je het toewijzingsreglement nalezen.

Je kan ook terecht bij het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, of via e-mail info@herenthout.be of telefonisch 014 50 21 21.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact