Tijdelijk 50 km/u op Wiekevorstse Steenweg

Publicatiedatum: 25 jan 2019

Vanaf vrijdag 1 februari 2019 wordt een tijdelijke proefopstelling voorzien waarbij de snelheid op de Wiekevorstse Steenweg, vanaf het kruispunt met de Uilenberg tot het einde van de bebouwing (huisnummer 54), wordt beperkt tot 50 km/uur. De proefopstelling blijft gelden tot 1 augustus 2019, smiley’s zullen gedurende 6 maanden het effect van de snelheidsbeperking meten. De bevoegde adviesraad zal zich nadien buigen over de resultaten en een advies verstrekken aan het college.

Wij ontvangen regelmatig klachten over de hoge snelheid waartegen voertuigen over de Wiekevorstse Steenweg rijden. Door de werken in het centrum van Wiekevorst en de daarbij horende omleiding langs onze gemeente wordt dit probleem nog verergerd. Wij hopen door deze maatregel deels aan de klachten tegemoet te kunnen komen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact