Tijdelijke maatregelen voor bestrijding ziekte van Newcastle bij pluimvee

Publicatiedatum: 03 jul 2018
Het Voedselagentschap heeft tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle (besmettelijke ziekte bij vogels) een halt toe te roepen. Hierdoor geldt er vanaf maandag 2 juli 2018 in gans België:
  • Een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders.
  • Een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen …).

Deze verbodsbepalingen gelden gedurende 30 dagen, tot en met 31 juli 2018.

Meer info
De lokale controlediensten van het FAVV zijn terug te vinden op www.favv.be/lce/. Deze lokale diensten kunnen gecontacteerd worden in geval van vragen, onduidelijkheden of nood aan bijstand en ook om overtredingen door professionele verkopers te melden.

Het dossier van het FAVV over de ziekte van Newcastle kan geraadpleegd worden op www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact