Tijdelijke politieverordening in Kloosterstraat

Publicatiedatum: 30 mei 2017

Van maandag 12 juni 2017 tot en met dinsdag 13 juni 2017 zal de Kloosterstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 16,  onderbroken zijn voor het verkeer wegens de aansluiting van de woning op de riolering.

Tijdens de duur van de werken is in de Kloosterstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de kruispunten Jodenstraat – Kloosterstraat en Zustersstraat – Kloosterstraat tot aan de werfzone.

Een wegomlegging wordt ingericht via Jodenstraat-Brannekensstraat-Langstraat en via Vonckstraat-Itegemse Steenweg-Langstraat.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 mei 2017.

Datum publicatie website: 30 mei 2017


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact