Tijdelijke politieverordening in Koestraat

Publicatiedatum: 24 mei 2017

Van maandag 29 tot en met woensdag 31 mei 2017 zal Koestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 67,  onderbroken zijn voor het verkeer wegens de aansluiting van de woning op de riolering.

Tijdens de duur van de werken is in Koestraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de kruispunten Molenstraat – Koestraat en Zwanenberg – Koestraat tot aan de werfzone.

Een wegomlegging wordt ingericht via Zwanenberg en Cardijnlaan–Bergense Steenweg.

Deze verordening is beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 mei 2017.

Datum publicatie website: 24 mei 2017


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact