Toegankelijkheidsverklaring

Inhoud

De gemeente Herenthout zet zich in voor integrale toegankelijkheid. Integrale toegankelijkheid betekent dat iedereen, ongeacht eigenheid of behoefte, gelijkwaardig en autonoom toegang heeft tot de omgeving, producten, gebouwen, diensten, informatie en vervoer. Een integrale toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn basisrechten en vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen.

Gemeente Herenthout streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.herenthout.be/.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  • www.herenthout.be/vrijwilligerswerk: de vacatures van Give a Day worden als widget toegevoegd op deze pagina en zijn niet toegankelijk.
  • header Mijn Burgerprofiel: deze wordt rechtstreeks ge├»ntegreerd en is niet toegankelijk.

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

  • Niet-tekstuele content
    We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

Onevenredige last

  • Audiodescriptie
    Onze video's zijn nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

  • Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 28 maart 2022 na een zelfbeoordeling, in samenwerking met de websiteleverancier.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 05 mei 2022.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan per e-mail (communicatie@herenthout.be) aan de dienst communicatie en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de algemeen directeur. Bij deze kan je terecht als je vindt dat je klacht over een gemeentelijke dienst of het OCMW niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.

Naar top