Toerismeraad

Inhoud

De toerismeraad zorgt voor het bevorderen van een democratisch en coherent beleid inzake toerisme in het belang van de gemeente en haar bevolking, in coördinatie met toeristische partners en actoren en het versterken van de toeristische aantrekkingskracht en activiteit van de gemeente.

De toerismeraad bestaat uit geïnteresseerde leden die zich inzetten voor het bevorderen van het toerisme in onze gemeente.

De toerismeraad komt minstens 3 keer per jaar samen.

Contactpersoonvrije.tijd@herenthout.be

Verslagen kan je altijd opvragen via de contactpersoon.

Naar top