Toerismeraad

Inhoud

Doel: het bevorderen van een democratisch en coherent beleid inzake toerisme in het belang van de gemeente en haar bevolking, in coördinatie met toeristische partners en actoren en het versterken van de toeristische aantrekkingskracht en activiteit van de gemeente.

Contactpersoon: Julie Van Orshaegen – julie.vanorshaegen@herenthout.be

Naar top