Update werken Itegemse Steenweg

Publicatiedatum: 21 apr 2021

Kortelings starten de werken aan Itegemse Steenweg. De werken in de wijk Dekbunders gaan ondertussen ook onverminderd verder. Er zijn de komende weken dus twee werktrajecten die elkaar in de tijd deels zullen overlappen.

Hierdoor zal enkel lokaal gemotoriseerd verkeer toegelaten zijn. Doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Itegem en Herenthout zal in beide richtingen niet meer mogelijk zijn.
De doorgang over de ganse Itegemse Steenweg blijft wel volledig toegankelijk voor voet- en fietsverkeer.

Het traject tussen kruispunt Gillekenshaegen en de grens met Itegem

Deze werken starten op maandag 26 april, vanaf het kruispunt Canadadreef richting de Wimpe (tot net voor de bocht met het tankstation).

Eerst zal de bestaande asfaltverharding afgefreesd worden tot op het niveau van de fundering.
Vervolgens wordt aan weerszijden van de rijbaan de volledige fundering vernieuwd en wordt de persleiding van Aquafin (die vertrekt aan het pompstation op kruispunt Zwaluwenlaan/Canadadreef) aangelegd.

Tenslotte zal in de week van 17 mei de nieuwe asfaltverharding worden geplaatst en zal men deze werken op de Itegemse Steenweg zonder weerverlet kunnen afronden rond 24 mei.

Het aanvangsuur van de werken is vanaf deze week ook een half uur vervroegd (6.30u i.p.v. 7.00u), het dagelijks eind-uur blijft ongewijzigd. Dit gebeurde in samenspraak met de aannemer en in functie van het inkorten van de globale looptijd van de werf.

In plaats van het einde van 2021 wordt momenteel gestreefd om (mee door het volledig afsluiten van de Itegemse Steenweg) al tegen het einde van de zomer de weg- en rioleringswerken volledig te kunnen afronden.

Het traject tussen Uilenberg en Wimp

Deze werken vangen aan op dinsdag 27 april. Er worden (in opdracht van Pidpa-Hidrorio) een 20-tal verzakte riooldeksels vernieuwd (opgehaald) en dit om o.a. de problematiek van de lawaaihinder te verhelpen.

De bestaande asfaltverharding rond de deksels wordt opgebroken, de deksels worden op hoogte gebracht en opnieuw aangewerkt.
Het einde van deze werken is voorzien rond 17 mei.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact