Vast bureau

Het vast bureau:

  • staat in voor het dagelijkse beheer van het OCMW;
  • vergadert over uiteenlopende dossiers en vragen;
  • bereidt de vergaderingen van de OCMW-raad voor;
  • voert de beslissingen van de OCMW-raad uit.

Het vast bureau heeft dezelfde samenstelling als het college van burgemeester en schepenen waarbij de burgemeester van rechtswege de voorzitter van het vast bureau is en de schepenen de leden van het vast bureau zijn.

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar.

Samenstelling

Naar top