Veiligheidsmonitor

Publicatiedatum: 07 mrt 2018

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. De bevraging wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeentebesturen.

De verzamelde informatie bevat waardevolle aandachtspunten voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van je gemeente/stad. Wij vragen je dan ook om de nodige tijd te nemen voor het beantwoorden van de vragen. Jouw medewerking is van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten vanaf half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een steekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in ons zonaal veiligheidsplan 2020-2025.

Alvast dank voor je medewerking!


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact