Verblijfsdocument voor een niet-Belgisch kind

Inhoud

Een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar kan een verblijfsdocument aanvragen als het ingeschreven is in België.

De geldigheidsduur van de elektronische kaart hangt af van de duur van het toegekende of erkende verblijf, maar is maximum 3 jaar. De geldigheidsduur van het verblijfsdocument mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Procedure

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het verblijfsdocument aan bij de gemeente. Het kind moet ook aanwezig zijn bij de aanvraag voor een vergelijking met de foto.

Wat meebrengen

  • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van jouw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • identiteitskaart van de ouder die het verblijfsdocument aanvraagt

Kostprijs

  • 9,00 euro voor een EU(+), F(+) en M-kaart
  • 110,00 euro voor een EU(+), F(+) en M-kaart bij een spoedprocedure met levering in de gemeente
  • 12,50 euro voor een A-, B-, K- en L-kaart
  • 125,00 euro voor een A-, B-, K- en L-kaart bij een spoedprocedure met levering in de gemeente
Naar top