Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat

Publicatiedatum: 20 jul 2017

De Vlaamse regering besliste vorige week dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is. Dit verbod ging in op 19 juli 2017 en houdt in dat amateurgebruikers geen  glyfosaathoudende pesticiden meer mogen gebruiken op private terreinen. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. De particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het trottoir en op de bermen.

Waarom dit verbod?
Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Bij een correct gebruik en met het dragen van beschermende kledij en handschoenen zijn de risico’s klein. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.

Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.

Tuinieren zonder pesticiden kan!
Ondanks een verbod op het gebruik van glyfosaat kan je problemen met onkruid voorkomen door een doordacht ontwerp en aanleg. Meer info vind je op: www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp/leidraad-pesticidenvrij-ontwerpen

Tips zijn te vinden op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Elke situatie waar glyfosaat voor gebruikt kon worden, kan je ook zonder pesticiden oplossen via de bestrijdingsgids op www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact