Vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden

Inhoud

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III), heb je een vergunning C nodig. Die vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

Voor een vergunning C is een (niet-bindend) advies van de burgemeester nodig.

Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in kansspelinrichtingen klasse III. De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers die jonger dan 18 jaar zijn, automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op het kansspel spelen.

Procedure

De vergunning is vijf jaar geldig.

Kostprijs

Je moet binnen de vooropgestelde termijn een eenmalige bijdrage betalen. Het bedrag wordt jaarlijkse bepaald in een KB. De eenmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

Externe links

Naar top