Verhuispremie voor zelfstandigen: van buiten naar binnen het kernwinkelgebied

Publicatiedatum: 29 jan 2019

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 februari 2018 een subsidiereglement goedgekeurd voor de versterking van het kernwinkelgebied.

De premie wordt toegekend aan ondernemers met een commerciële activiteit, meer bepaald het uitbaten van een kleinhandels-, detailhandels- of horecazaak, die hun bestaande activiteit verhuizen van buiten naar een pand binnen het Herenthoutse kernwinkelgebied.

Het Herenthoutse kernwinkelgebied is afgebakend tussen:

Botermarkt (+ Bouwelse Steenweg 3) – Markt – Molenstraat (tot en met de hoeken met de Koestraat en Leopoldstraat) – Vonckstraat (tot en met de hoeken met de Leopoldstraat) – Jodenstraat (tot en met de hoek met de Van Reynegomlaan).

De subsidie wordt vastgesteld op 80% van de door de eigenaar of uitbater bewezen kosten om de verhuis van zijn activiteit van buiten naar binnen het Herenthoutse kernwinkelgebied te realiseren met een maximum van 10 000 euro.

50% van de toegekende subsidie wordt ten laste genomen door het Agentschap Innoveren & Ondernemen in het kader van het project ‘PREM.2017.042’: ‘Premiestelsel kernwinkelgebied’.

Het subsidiereglement eindigt gelijk met de projectperiode van het Agentschap Innoveren en Ondernemen op 31 december 2020.

Om de premie te bekomen dient een aanvraag ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag moet ingediend worden maximum twee maanden voor en ten laatste drie maanden na datum waarop de uitbating van de zaak verhuist. De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij aangetekend schrijven of bij afgifte op het Loket Leven & Ondernemen tegen ontvangstbewijs.

Het volledige reglement kan je hier raadplegen.

Het aanvraagformulier voor de verhuispremie kan je hier downloaden.

Voor meer informatie kan je terecht bij Ludo Bouwen, T 014 50 78 40, lokale.economie@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact