Verkeershinder op N13 Grobbendonk-Herentals

Publicatiedatum: 20 feb 2017

Vanaf maart zal er opnieuw gestart worden met werken op de N13 tussen het op- en afrittencomplex E313 en Lierseweg in Herentals.

Eerst zal het verworven terrein bouwrijp gemaakt worden. Dit betekent dat men het maaiveld van de onteigende zone zal vrijmaken om vlot te kunnen werken. Onmiddellijk volgend op deze werken, na de paasvakantie, zijn de nutsmaatschappijen aan de beurt. Een aantal nutsleidingen moeten verplaatst worden omdat ze anders de aanleg van onder andere nieuwe aan te leggen riolering hinderen. De bestaande waterleiding zal volledig vernieuwd worden door Pidpa. Pas als deze voorbereidende werken zijn uitgevoerd, kan er gestart worden met de uiteindelijke aanleg van de riolering en het fietspad.

Timing (onder voorbehoud)

  • 13/03/2017 – 7/04/2017: bouwrijp maken verworven gronden
  • 18/04/2017 – 18/12/2017: nutsleidingen aanleggen (8 kalendermaanden)
  • 01/08/2017 – 01/02/2018: riolering en fietspaden aanleggen
  • 01/03/2018 – 01/04/2018: asfalteringswerken rijweg N13

Verkeershinder

Teneinde  de  verkeershinder  tot  een  minimum  te  beperken  en  de  toegankelijkheid  van  de  woningen en handelszaken te  verzekeren, dient er door de aannemer een  zorgvuldige  planning  gehanteerd worden. Deze planning houdt in dat er aan beide zijden van de rijweg tegelijk gewerkt zal worden.

Gedurende de ganse duur van de werken wordt er een enkelrichting ingesteld. Het doorgaand verkeer mag steeds doorrijden in de richting naar Lier.

Het verkeer richting Herentals moet de omleiding volgen via de autosnelweg E313, Atealaan, Herenthoutseweg en Ringlaan om zo de Lierseweg en Herentalse steenweg te bereiken.

Om een verhoging van de intensiteit van het vrachtverkeer op de omleidingsweg maximaal te beperken, zal ernaar gestreefd worden om de ingestelde enkelrichting tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel als mogelijk op te heffen.

Fietsverkeer over grotere afstand wordt omgeleid via het jaagpad langsheen het Albertkanaal. Plaatselijk dubbelrichting fietsverkeer verloopt via één tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.

De Lijn

Lijn 150 Lier – Nijlen – Herentals wordt gewijzigd als volgt:
Richting Lier
: normale reisweg, geen aanpassing
Richting Herentals: het bestaande traject wordt omgeleid via de E313, oprit nr. 20 (Herentals-West) en E313 afrit nr. 21 (Herentals) richting Herentals.
Afgeschafte halten in beide rijrichtingen: Jagersdreef / Buntvenne / Meirendreef / Hazenstraat

Industrieweg

Het kruispunt N13 x Industrieweg zal maximaal toegankelijk blijven. Hiervoor worden de werken zodanig afgestemd dat het deel ‘op- en afrittencomplex E313 – kruispunt Industrieweg’ aparte werkzones omvatten. Op deze manier wil het bestuur vermijden dat het kruispunt Industrieweg slechts in één richting toegankelijk is ondanks dat er plaatselijk geen werfactiviteit lopende is.

Concreet betekent dit voor het bouwrijp maken van de verworven gronden dat na 3 werkdagen het kruispunt N13 x Industrieweg opnieuw toegankelijk zal zijn vanuit beide rijrichtingen. Ook wanneer de nutsleidingen worden aangelegd, zal ernaar gestreefd worden dit deel van de werfzone opnieuw toegankelijk te hebben na 4 weken. De aparte fasering voor aanleg van het fietspad zelf is momenteel nog niet gekend, maar toch wordt er maximaal ingezet om ook dit deel als aparte fase te aanschouwen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact