Verkeersveilige gemeente

Inhoud

Op 31 mei 2023 vond de tweede editie plaats van de Dag van de Verkeersveilige Gemeente. 39 Antwerpse gemeenten, waaronder Herenthout, werden ondergedompeld in de verschillende aspecten van verkeersveiligheid. Herenthout werd samen met vijf andere gemeenten als pionier in de bloemetjes gezet voor de geleverde inspanningen bij het uitvoeren van ons actieplan verkeersveiligheid.

Herenthout neemt sinds 2019 deel aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Hiermee onderschrijft ons lokaal bestuur de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Zo dragen we bij aan visie Zero voor de hele provincie Antwerpen.

De gemeente stelde in 2019 onder begeleiding van een studiebureau en nauw samenwerkend met de federale diensten van de gouverneur, de vzw Ouders van verongelukte kinderen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de provincie Antwerpen een actieplan op. Van 2019 tot vandaag voerde Herenthout diverse acties en maatregelen uit.

Dit actieplan is opgebouwd volgens de vijf pijlers van verkeersveiligheid:

  1. Beleid en organisatie
  2. Infrastructuur
  3. Communicatie en educatie
  4. Handhaving
  5. Monitoring en evaluatie

Dit heeft zich al vertaald in de volgende belangrijkste realisaties: de implementatie van een uitgebreide zone 30 in de dorpskern gekoppeld aan de poorten die de overgang van 50 naar 30 km/u aangeven, de trajectcontroles op verschillende invalswegen, aandacht voor een veilige schoolomgeving met onder andere de invoering van de schoolstraten

Nog een belangrijk uit te voeren actiepunt is het faciliteren van de rondweg met als start de in maart 2024 geplande heraanleg van het kruispunt Molenstraat, Herentalse Steenweg en Boudewijnlaan. Dit om de verkeersdruk in de dorpskern te verlichten en zo het doorgaand verkeer te stimuleren om van de rondweg gebruik te maken.

Van de provincie kreeg Herenthout een rapport voor al de genomen maatregelen en ingrepen, die dan ook duidelijk resulteerden in een daling van de ongevallencijfers. Belangrijk om mee te nemen uit dit rapport is dat we al vele stappen in de juiste richting hebben genomen, maar dat werken aan verkeersveiligheid een doorgedreven en continu proces is.

Naar top