Verlenging algemene maatregelen voor bestrijding ziekte van Newcastle

Publicatiedatum: 03 aug 2018
De noodmaatregelen ter bestrijding van de ziekte van Newcastle worden vanaf 1 augustus 2018 verlengd voor onbepaalde duur. Verkoop van pluimvee door professionele pluimveehandelaars aan hobbyhouders kan wel terug, maar onder strikte voorwaarden.

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli 2018 noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.

Gezien de evolutie van de situatie, zullen deze maatregelen vanaf 1 augustus 2018 door middel van een ministerieel besluit grotendeels worden verlengd. Er is tegelijk een derogatie om de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders mogelijk te maken, maar uitsluitend door professionele pluimveehandelaars die aan zeer strikte voorwaarden voldoen.

Vanaf 1 augustus 2018 is het voor professionele pluimveehandelaars weer toegelaten, onder strikte bijkomende voorwaarden:

  • om deel te nemen aan commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip van markten
  • om te verkopen aan hobbyhouders

Het besluit betekent een versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders, aangezien deze opnieuw de mogelijkheid hebben om hobbypluimvee aan te kopen op markten of op het bedrijf van pluimveehandelaars die voldoen aan strikte voorwaarden.

Het blijft voor pluimveehandelaars en hobbyhouders verboden om:

    • niet-commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee te organiseren
    • hobbypluimvee door en tussen hobbyhouders te verhandelen
    • hobbypluimvee door pluimveehandelaars bij hobbyhouders op te kopen

Meer informatie en details over de voorwaarden zijn terug te vinden op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact