Verwerking inspraakreacties GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Publicatiedatum: 15 jul 2021

Tijdens de publieke raadpleging over de startnota ontving de Vlaamse overheid zo’n 4.300 inspraakreacties.

Het planteam zal deze nu grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen.

Het planvoornemen wordt concreter uitgewerkt. Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid.

Op basis van de inspraakreacties worden de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota.

Meer informatie: www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact