Verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid

Inhoud

De wet van 30 juli 1979 heeft de verplichte verzekering ingevoerd van de objectieve burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing. Hiermee wordt de automatische aansprakelijkheid bedoeld van de exploitant van de instelling zonder dat het slachtoffer een fout in hoofde van de exploitant dient te bewijzen.

De wet is onder meer verplicht voor cafés, frituren, eetgelegenheden, sportzalen, kleinhandelszaken met een minimum oppervlakte van 1000 m2 …

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1991 somt de inrichtingen op waarvoor de verzekering verplicht is. De volledige lijst vind je onderaan.

Een duplicaat van de verzekeringsovereenkomst moet door de verzekeringsmaatschappij overgemaakt worden aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gelegen.

Bij gebrek aan de verplichte verzekering kan een tijdelijke sluiting van de inrichting bevolen worden.

Naar top