Verzoek tot vernietiging vergunning site Verheyen ingediend

Publicatiedatum: 15 mrt 2019

Het lokaal bestuur van Herenthout werd recent op de hoogte gebracht van een nieuwe beroepsprocedure tegen de vergunning voor de podiumzaal.

Door omwonenden werd een beroepsprocedure gestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In de beroepsprocedure wordt de vernietiging gevraagd van de vergunning voor de ganse site Verheyen.

De te verwachten duurtijd van deze procedure ligt tussen de 1 à 2 jaar, waarmee rekening zal moeten worden gehouden.

Het lokaal bestuur zal in de komende weken inhoudelijk verder standpunt innemen omtrent deze beroepsprocedure en het project.

Op 9 juli 2018 leverde het toenmalige college van burgemeester en schepenen van Herenthout zelf een omgevingsvergunning af voor het cultuurproject ‘Verheyen’.

Tegen deze vergunning werd kort nadien een eerste beroep aangetekend, maar dit beroep werd niet ingewilligd. Op 20 december 2018 verleende de Deputatie van de provincie Antwerpen alsnog de vergunning, en daartegen is dus nu de huidige vernietigingsprocedure ingesteld.

De betwiste vergunning betreft concreet het verbouwen van een winkel en magazijn tot culturele infrastructuur, het bouwen van een fietsenstalling en de exploitatie van een polyvalente zaal voor o.a. het opvoeren van toneelstukken, muziekvoorstellingen en het organiseren van activiteiten met versterkte muziek.

Het ganse project in de Molenstraat staat voorlopig “on hold”.

De site Verheyen staat samen met  andere dossiers geagendeerd bij de te evalueren “grote projecten”. Het nieuwe gemeentebestuur is momenteel volop bezig met het uitwerken van haar meerjarenplan dat eind 2019 moet klaar zijn.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact