Vestigingspremie voor zelfstandigen

Inhoud

Om de leegstand in het Herenthoutse kernwinkelgebied tegen te gaan heeft de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2016 een ‘vestigingspremie voor zelfstandigen’ goedgekeurd.

Het Herenthoutse kernwinkelgebied is afgebakend tussen:

  • Botermarkt (+ Bouwelse Steenweg 3) – Markt – Molenstraat (tot en met de hoeken met Koestraat en Leopoldstraat) – Vonckstraat (tot en met de hoeken met Leopoldstraat) – Jodenstraat (tot en met de hoek met van Reynegomlaan).

Voorwaarden

De vestigingspremie kan aangevraagd worden voor de invulling van een handelspand dat minimum één jaar leegstaat.

Om de premie te bekomen, moet je een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag moet ingediend worden maximum twee maanden voor en ten laatste drie maanden na de datum waarop de uitbating van de zaak van start gaat.

Procedure

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij aangetekend schrijven, of bij afgifte in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs, of via het formulier onderaan in het digitaal loket.

Naar top