Voorlopig rijbewijs

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 3 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs.

Er zijn vier verschillende modellen:

  • Model 3: voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B. Dit is 12 maanden geldig.
  • Model 18: enkel voor categorie B. Dit is 18 maanden geldig. Je krijgt dit nadat je 20 uur praktische rijles hebt gevolgd. Met dit voorlopig rijbewijs mag je rijden zonder begeleiders.
  • Model 36: enkel voor categorie B. Dit is 36 maanden geldig. Je moet geen praktische rijles gevolgd hebben. Je moet rijden met begeleiding. Je begeleider moet minstens 8 jaar zijn rijbewijs hebben en mag de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht op sturen.
  • Model 12: enkel voor categorie B. Dit is 12 maanden geldig. Je vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig is en je zit in de wachttijd van 3 jaar; je theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn je moet 6 uur rijschool hebben gevolgd - deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van jouw vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig; op het voorlopig rijbewijs M12 moet minstens één begeleider worden vermeld.

Voorwaarden

Met een voorlopig rijbewijs van categorie B mag je niet rijden op weekendnachten en op nachten voor of op wettelijke feestdagen tussen 22.00 en 6.00 uur.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • Het aanvraagformulier (te verkrijgen bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen)
  • Eventueel attest van de rijschool van de gevolgde opleiding
  • De foto die op je identiteitskaart staat of een andere recente pasfoto

Kostprijs

  • Origineel: 25,00 euro
  • Duplicaat: 25,00 euro
Naar top