Vredesboom als levend herdenkingsmonument

Publicatiedatum: 13 nov 2018

Op 11 november 2018 hebben we, samen met 230 andere steden en gemeenten in Vlaanderen, een vredesboom geplant. Dit om de herdenkingsperiode rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel af te sluiten.

Al eeuwenlang bestaat de traditie om op een centrale plaats in een gemeenschap een boom aan te planten om een bepaalde gebeurtenis of scharniermoment in de geschiedenis te herdenken. Door het planten van de boom creëren we een levend monument dat de komende decennia zichtbaar zal blijven. Het gemeentebestuur engageert zich om de vredesboom te laten uitgroeien tot toekomstig groen erfgoed door het charter ‘Vredesbomen voor de toekomst’ te ondertekenen.

Herenthout koos voor een zomereik. Deze boomsoort wordt sinds lang als vredes- of getuigenboom aangeplant. Hij wordt heel oud en heeft een hoog herstellingsvermogen. Met die keuze leggen we ook een symbolische link naar het belang van de natuur in tijden van oorlog, hoe die natuur zelf de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt.

Je kan de vredesboom bezoeken op het Vredesplein in de Gelderstraat.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact