Cultuur

Culturele awards

Inwoners of verenigingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het (socio)culturele veld of op het gebied van jeugd, komen in aanmerking voor Cultuurprijs, Jeugdduim of Trofee van Verdienste. Voorwaarde is uiteraard dat iemand die bijzondere prestatie heeft opgemerkt en een gemotiveerde kandidatuur indient op het Loket Vrije Tijd.

Reglement

Fuiven & evenementen

Bij het organiseren van fuiven en evenementen moeten heel wat regels gerespecteerd worden en komt er een hoop administratie bij kijken. Om toelating te krijgen bij het gemeentebestuur vul je het formulier evenementenaanvraag in. Dit moet minstens zes weken voor de aanvang van het evenement ingediend worden bij het Loket Vrije Tijd.

Meer info vind je hier.

Buurtfeesten

Organiseer je een buurtfeest? Bekijk dan zeker het gemeentelijk reglement ter subsidiëring van deze initiatieven. Dit reglement voorziet ook in logistieke en financiële ondersteuning van projecten die als doel hebben de sociale contacten in een straat, buurt, wijk, plein … te bevorderen.

Aanvraagformulier

Subsidiereglement

Verslagformulier

Cultuurraad

Erkenning

Werkingssubsidies

Subsidiereglement

Andere ondersteuning

Het gemeentebestuur ondersteunt toonmomenten, jubilea en uitzonderlijke activiteiten van verenigingen.

Reglement

Aanvraag receptiedrank

Ook vernieuwende socioculturele projecten komen in aanmerking voor subsidiëring.

Reglement


© 2017 Herenthout | Privacy | Contact