Bezienswaardigheden

Domein Merodebos            MD infobord Merodese bossen

Het gebied van de Merodese bossen werd eind 18de eeuw vooral gekenmerkt door heide en onbegaanbare moerasgebieden. Rond 1800 werden er hoofdzakelijk naaldbossen aangeplant waarvan het dennenhout moest dienen als stuthout voor de mijnbouw. De familie de Merode was meer dan 100 jaar eigenaar van dit gebied. Sinds 1992 zijn de Merodese bossen eigendom van het Vlaams Gewest waardoor het bos werd gered uit handen van bouwpromotoren. Het is nu een prachtig wandelgebied.

Domein van Herlaer

Kasteel Annick

Het kasteel van Herlaer, vroeger ‘Ten Hove’ genaamd, werd gebouwd na de slag van Woeringen (1288), maar mogelijk vinden de grondvesten hun oorsprong al in de 10de eeuw. Dit waterslot is privébezit en niet toegankelijk voor het publiek. De bosrijke omgeving met grote vijvers is echter een paradijs voor de wandelaar. Van de nabijgelegen watermolen die op de Wimp is gebouwd, werd reeds in 1462 melding gemaakt, ondanks het jaartal 1477 dat op de gevel prijkt. De molen is sinds 1846 ongebruikt. Het sluiswerk alsook de molenaarswoning uit de 19e eeuw zijn tevens het bekijken waard. Het kasteeldomein van Herlaar en de watermolen zijn sinds 1986 beschermd als dorpsgezicht en monument.

Gemeentehuis

Het oudstDon Gemeentehuis-2e gedeelte van het gemeentehuis werd gebouwd in 1867 en fungeerde destijds als klooster. Het gemeentebestuur vergaderde in die tijd in een plaatselijk café. Toen dit verboden werd, trok het gemeentebestuur naar het klooster. Het gebouw, dat nu gebruikt wordt als feestzaal, werd al opgetrokken in 1865, maar had in de loop der jaren verschillende functies. Eerst werd er door mijnheer Tessens een school ingericht, vandaar de bijnaam ‘Teskensschool’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog noemde men het ‘Soepkot’ omdat je hier met bonnetjes soep kon komen halen. Later werd het gebouw gebruikt als garage voor de brandweer om uiteindelijk ingericht te worden als gemeentelijke feestzaal. In 1981 werd het gemeentehuis nog uitgebreid door de aankoop van ‘huis Wertelaers’.

Adres: Bouwelse Steenweg 8

Kapel Uilenberg Heikantpad

Deze kapel – ook wel de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten genoemd – bestond al voor 1640. Tijdens een ernstige epidemie verkregen de inwoners van Herenthout op 3 oktober 1670 van de kerkelijke overheid de toelating regelmatig missen te laten celebreren in de kapel. De inwoners van Herenthout hadden een grote verering voor Onze-Lieve-Vrouw van de Uilenberg en beweerden door haar talrijke gunsten en genezingen verkregen te hebben. Door plunderingen van soldaten en roversbenden werd de kapel erg beschadigd. E.H. Coolen, pastoor van Herenthout van 1705 tot 1718, liet de kapel herbouwen. In de nacht van 13 op 14 maart 1974 werd het originele schilderij van O.L.V. van Zeven Weeën, het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw, de Heilige Anna en een aantal kandelaars gestolen. Lode Bosmans maakte een kopie van het gestolen schilderij, dat oorspronkelijk van de hand van Quinten Matsys was.

PrinsenhofPrinsenhof

Het Prinsenhof, gelegen langs de Bevelse Steenweg, is – zoals ’t Schipke – nog zo’n herberg met een boeiende geschiedenis. De herberg was lange tijd eigendom van de prinsen de Merode. De legende wil dat keizer Karel er ooit overnachtte. Tijdens ‘Viskenskermis’ is het op beide locaties extra sfeervol.  Een heel aparte plek om van de eerste mosselen te smullen.

Adres: Bevelse Steenweg 6

Sint-Gummaruskerk

Torekensschool

De Sint-Gummaruskerk was waarschijnlijk de oorspronkelijke parochiekerk van Herenthout. Het eerste spoor treffen we aan in 1427, maar de kerk moet zeker veel ouder zijn. In 1803 werd de kerk ontwijd en omgebouwd tot opslagplaats en later tot gemeenteschool, vandaar de benaming ‘Torekensschool’. Na restauratie wordt de kerk momenteel gebruikt voor culturele activiteiten.

Adres: Vonckstraat

 

Sint-Pieter en PauluskerkKerk1

Al in documenten uit 1207 is er sprake van de Sint-Pieterskerk. Een brand in het begin van de 17de eeuw vernielde het dak. De legende vertelt dat het naburige Herentals uit jaloersheid de toren in brand stak, omdat hun toren minder hoog was. Deze toren vertoont zowel romaanse als gotische kenmerken.  Het aangebouwde neo-gotische schip met zijbeuken werd op 11 juli 1865 ingewijd.

’t Schipke

Schipke’t Schipke werd tussen 1842 en 1845 gebouwd met een aanlegplaats langs de Grote Nete. In 1902 kreeg ’t Schipke de functie van veerhuis, herberg en boerderij. De grootste troef van ’t Schipke is het paradijselijke landschap van de vallei van de Grote Nete. Sinds 1949 ligt er een voetbrug die de oevers van Herenthout en Itegem verbindt. In de omgeving werden opnames gemaakt voor de film ‘Pallieter’, naar het gelijknamige boek van Felix Timmermans. Sinds 2002 maakt de ruime omgeving van ’t Schipke deel uit van het beschermd landschap ‘Vallei van de Wimp en de Grote Nete’.

Adres: Niemandshoek 12

 

Monument voor de Gesneuvelden

Dit monument werd in 1923 opgericht ter ere van de 14 Herenthoutse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Burgemeester Baron Van Reynegom de Buzet huldigde het op 18 november ’23 in op de Markt. Het betreft een ‘zegevierend soldaat van brons op arduinen sokkel’. Na WOII werden de namen van 3 gesneuvelden uit de tweede wereldbrand toegevoegd. Met de herinrichting van het marktplein in 1993 verhuisde ‘de soldaat’ naar het Vredesplein. Tegelijkertijd werden de namen van 7 burgerslachtoffers uit WOII in het voetstuk gebeiteld.

Adres: Vredesplein

Standbeeld Peer Stoet

Peer Stoet is hét symbool van de Huirtuitse carnavalsstoet; zijn beeltenis verschijnt al sinds 1933 op de stoetaffiches. Tot het moment van de onthulling van dit standbeeld, op 8 december 2012, wist echter niemand wat hij al die tijd in zijn (op affiches onzichtbare) rechterhand hield: een klavertje vier. Voor goed weer tijdens de twee heilige stoetzondagen in de krokusvakantie. Rik van de Wouwer tekende voor het kunstwerk, dat omringd wordt door 24 ton graniet. Aan de zijkant van de sokkel hangen de naamplaatjes van alle prinsen carnaval.

Adres: Markt

 

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact