Vuilnisbakkenplan

Inhoud

Het bestuur neemt deel aan een 3-jarig coachingstraject van de Mooimakers en IOK om het zwerfvuil en sluikstorten in onze gemeente verder aan te pakken. Eén van de maatregelen binnen dit traject is een vuilnisbakkenplan.

Met dit plan gaan we op zoek naar de juiste vuilnisbak op de juiste plaats. Dit gebeurt in 3 fases: inventariseren, registeren en evalueren van het gebruik van de vuilnisbakken.

De inventarisatie van de meer dan 70 publieke vuilnisbakken is al afgelopen. Ondertussen zitten we in de registratiefase waarbij onze technische dienst bij elke lediging informatie verzamelt over ‘hoe vol’ iedere vuilnisbak is. Daarnaast noteren ze of er sluikstort (huisvuil) rond of in de vuilnisbak werd aangetroffen. Na een registratiefase van een jaar, volgt de evaluatiefase. Tijdens deze fase zullen, op basis van objectieve evaluatiecriteria, alle vuilnisbakken worden gewikt en gewogen om dan tot actie over te gaan.

Mogelijke acties zijn: vuilnisbakken die (bijna) altijd leeg zijn, verwijderen; vuilnisbakken die altijd overvol zitten, controleren, vervangen door een groter exemplaar of de ledigingsfrequentie verhogen. Op plaatsen waar er sluikstort is, plaatsen we een communicatieboodschap. Als er geen verbetering optreedt, wordt de vuilnisbak verwijderd.

De eerste resultaten van dit vuilnisbakkenplan zullen eind 2021 gekend zijn.

Is een vuilnisbak altijd nodig?

We moeten ons de vraag durven stellen of een vuilnisbak altijd nodig is. In en rond vuilnisbakken wordt immers vaak gesluikstort en onze technische dienst heel wat werk heeft om de bakken te ledigen en te onderhouden.

Mensen hebben er geen enkel probleem mee om volle verpakking mee te nemen tijdens een wandeling of naar een speeltuin. Toch vinden ze het moeilijk om daarna de een lege verpakking terug mee te nemen naar huis.

Het probleem met vuilbakken is ook dat wanneer er eentje staat, je je afval erin kwijt wil. Zelfs als die overvol zit, waardoor afval jammer genoeg gaat zwerven.

Misschien zijn we toe aan een mentaliteitswijziging en moeten we af en toe ons afval terug mee naar huis nemen, zoals dit al in vele gemeenten en landen gebeurt?

Naar top