Weet jij welk grondwater uit je put komt?

Publicatiedatum: 26 apr 2017

Veertien Kempense gemeenten lanceren de campagne
‘Steek je kop niet in ’t zand. Weet jij welk grondwater uit je put komt?’. Deze campagne roept inwoners op om na te gaan of een putwateranalyse aangewezen is voor hun putgebruik. In samenwerking met LOGO Kempen en de 3xG studie lanceren de gemeenten de online webtool www.wateruitjeput.be. De campagne loopt van 25 april tot 30 juni.

Veel Kempenaars hebben een ‘geslagen’ put. Het grondwater dat ze hiermee oppompen, wordt gebruikt voor allerlei toepassingen. Sommige mensen beperken dit tot het wassen van de auto, het doorspoelen van de toiletten of het besproeien van het gazon. Anderen gebruiken dit water ook om te drinken, voedsel te bereiden, de afwas te doen of te douchen. Voor deze laatste voorbeelden moet het grondwater voldoen aan de strenge drinkwaternormen.

Putwater is kwetsbaar
Bij een eigen grondwaterput is drinkwaterkwaliteit niet gegarandeerd. Putwater is zeer kwetsbaar voor verontreiniging door bacteriën en/of chemische stoffen zoals zware metalen of bestrijdingsmiddelen. De vervuiling kan afkomstig zijn van landbouw, industrie of een lekkende stookolietank, riolering, beerput … in de buurt.

Arseen van nature in de bodem
Daarnaast kunnen schadelijke stoffen ook van nature verhoogd aanwezig zijn in de bodemlagen, van waaruit ze naar het grondwater kunnen migreren. Een specifiek probleem van dergelijke vervuiling in de Kempen is de aanwezigheid van hoge concentraties arseen in de bodem. Arseen is een kankerverwekkende stof. Je houdt de inname van arseen dan ook best zo laag mogelijk.

Hoe zit het met jouw putwater?
Zelfs al oogt je putwater helder, ruikt het niet én smaakt het lekker, dan nog vermijd je mogelijk best alle menselijke consumptie. Via de online tool www.wateruitjeput.be weet je na enkele eenvoudige vragen aan welke normen jouw putwater moet voldoen voor de manier waarop jij het gebruikt.

Advies voor analyse
Wanneer je via de online tool het advies krijgt dat het behalen van drinkwaternormen noodzakelijk is, kan je tot 30 juni meteen een analyse aanvragen bij het Provinciaal Instituut voor de Hygiëne (PIH). Zij komen langs en analyseren je putwater op een aantal cruciale parameters. Deze analyse kost 74,37 euro.

Meer info: www.wateruitjeput.be of de milieudienst via T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be

Extra info voor eigen waterwinners zonder aansluiting op het openbaar waterleidingnet: https://www.vmm.be/publicaties/kwaliteitscontrole-putwater-richtlijnen-voor-eigen-waterwinners.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact