Weg- en rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg | Geplande werken

Publicatiedatum: 20 feb 2019

Geplande werken in Zwanenberg en Bergense Steenweg einde februari-begin maart:

Op vrijdag 22 februari 2019 wordt er gestart met het machinaal aanleggen van de kantstrook in beton. Deze zal geplaatst worden vanaf het kruispunt met Albertstraat tot aan de Cardijnlaan. Aan de buurtbewoners is gevraagd hun auto vanaf deze week al buiten de werkzone te plaatsen, aangezien de aannemer begonnen is met het maken van de fundering voor de glijbeton. De buurtbewoners zullen gedurende een drietal weken geen gebruik meer kunnen maken van hun oprit.

Let op: er mag beslist niet over het vers gegoten beton gereden, gefietst  of gelopen worden! De uitharding van het beton heeft ongeveer een tiental dagen nodig.

 

Aansluitend wordt, in de week van 4 maart 2019, de fundering in steenslag aangebracht.

De geplande datum voor het aanbrengen van de onderlaag in asfalt staat voorlopig op donderdag 7 maart 2019. Na het aanbrengen van het asfalt worden de boordstenen voor de parkings en voetpaden geplaatst.

De planning en de werken zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en worden wekelijks tijdens de werfvergadering bekeken.

Wij zijn ons bewust van de hinder die de werken veroorzaken maar wensen iedereen te bedanken voor het begrip, geduld en de medewerking. We bekijken en evalueren op permanente basis de (verkeers)situatie en zullen bijsturen waar nodig.

Voor meer info, vragen of meldingen, kan je steeds terecht op het Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8,
T 014 50 78 58, bouwen.wonen@herenthout.be.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact