Weg- en rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg | Kruispunt afgesloten

Publicatiedatum: 12 apr 2019

Tot en met zondag 5 mei 2019 is het kruispunt Koestraat-Zwanenberg-Bergense Steenweg volledig onderbroken en niet toegankelijk voor eender welk verkeer. De toplaag asfalt zal op maandag 29 en dinsdag 30 april aangebracht worden. De belijning is voorzien in de week van 6 mei.

De planning en de werken zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en worden wekelijks tijdens de werfvergadering bekeken.

Wij zijn ons bewust van de hinder die de werken veroorzaken maar wensen iedereen te bedanken voor het begrip, geduld en de medewerking. We bekijken en evalueren op permanente basis de (verkeers)situatie en zullen bijsturen waar nodig.

Voor meer info, vragen of meldingen, kan je steeds terecht op het Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, T 014 50 78 58, bouwen.wonen@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact