Wijzigingen proefopstellingen

Publicatiedatum: 16 dec 2020

Sinds april 2020 zijn er een aantal proefopstellingen ingevoerd in het centrum. In augustus heeft het gemeentebestuur alle buurtbewoners gevraagd naar hun bevindingen over de huidige proefopstellingen. Op basis van de resultaten van deze bevraging heeft het bestuur beslist om vanaf 4 januari 2021, voor een proefperiode van 3 maanden, een aantal wijzigingen aan te brengen.

Volgende situaties zullen gewijzigd worden:

  • In Maasweg zal de enkelrichting omgekeerd worden.
  • In Boeyendaal wordt het parkeervak aan de versmalling geschrapt.
  • In Processieweg zal er opnieuw tweerichtingsverkeer mogelijk zijn en zullen de parkeerstroken in grotere blokken aan eenzelfde zijde voorzien worden.
  • In Koestraat worden de parkeerstroken aangepast.
  • In Hazenstraat en Leopoldstraat wordt het geschrankt parkeren afgeschaft en zal je enkel nog mogen parkeren aan de kant van de rijrichting.

Het verder uit elkaar schranken van de parkeerstroken zal de zichtbaarheid voor en de veiligheid van de fietsers verhogen.

Naast deze wijzigingen besliste het lokaal bestuur bovendien, ter bevordering van de verkeersdoorstroming, om vanaf 11 januari enkele bijkomende proefopstellingen in te voeren, eveneens voor een periode van 3 maanden:

  • In Astridlaan en de Merodestraat komt er eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod aan de zijde van de niet-rijrichting.
  • In een gedeelte van Verbistlaan wordt eenrichtingsverkeer ingesteld en zal je niet meer mogen parkeren aan de zijde met de oneven huisnummers.
  • In Nijlense Steenweg wordt het beurtelings parkeren opgeheven en wordt tussen Gelderstraat en Astridlaan een parkeerverbod in beide rijrichtingen ingevoerd.
  • In het gedeelte tussen Astridlaan en Verbistlaan wordt geschrankt parkeren ingevoerd.

Gedurende een aantal maanden zullen de proefopstellingen worden geëvalueerd. De mobiliteitsraad zal zich nadien buigen over de resultaten.

Heeft je nog vragen over de proefopstellingen? Dan mag je contact opnemen met onze mobiliteitsambtenaar Chris De Winter via chris.de.winter@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact